Základy

Zakládáme si na detailech, proto základy od nás je dobrý základ pro Vás.

Rodinné domy, bytové domy, průmyslové stavby, haly.

Rodinné domy

Základy pro zděné rodinné domy
Základy pro dřevostavby
Základy pro roubenky
Základy pro domy z dalších systémů
(Velox, Izolox, ...)
Zakládání na pasy, patky, samonosná základová deska.
Izolace tepelné - styrodur, pěnosklo
Izolace proti vlhkosti a spodní vodě.

Bytové a obchodní domy

Základy pro bytové domy
Základy pro obchodní domy a centra
Zakládání na pasy, piloty,....

Haly a průmyslové objekty

Základy pro haly
Základy pro průmyslové objekty
Založení na pasech, patkách, pilotech,...

CENOVÁ NABÍDKA

Cenová nabídka není ve stavebnictví jedinné kritérium výběru dodavatele.

Ke všem zakázkám přistupujeme individuálně a zodpovědně.

Základové konstrukce realizujeme na základě projektové dokumentace, ale také podle našich, již více než 15ti letých, zkušeností.

Prosím zašlete nám emailem podklady pro zpracování cenové nabídky a to včetně kontaktu na Vás.

Zaslat podklady pro CN.

Základové desky pro rodinné domy

Realizujeme základové desky pro zděné rodinné domy, základové desky pro dřevostavby, základové desky pro roubenky a základové desky pro domy z betonu (Velox, Izolox, apod.)

Přípojky

.Přípojky inženýrských sítí můžou být realizovány současně se základovou deskou nebo po dokončení hrubé stavby. Současně s přípojkami provádíme jímky na dešťové vody, zasakovací objekty, drenáže a ČOV (čistírny odpadních vod).

Izolace

Hydroizolace

Součástí základové desky může být také kvalitně provedená hydroizolace. Hydroizolace provádíme z asfaltových pásů nebo z PVC (Fatrafol).

Tepelná izolace

Zateplení základové desky je možné několika způsoby. Nejčastěji se používá zateplení boku základové desky tepelněizolačními deskami Perimetr. Možný způsob zatplení je pod základovou deskou a to buď pěnosklem nebo extrudovaným polystyrenem.

Data map
Data map ©2018 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
Data mapData map ©2018 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
Data map ©2018 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
Mapa
Satelitní

Kontaktujte nás

ZAKLADY.CZ

108 00 Praha - Malešice
Tiskařská 257/10
Telefon: +420 607 925 523
                       (607 ZAKLAD)

email: info@zaklady.cz


Vytvořte si  web zdarma